Skip to main content

Tin tức sự kiện

Hình
Hội đồng NVQS phường Bình Đức thâm nhập nắm tình hình công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024
Hội đồng NVQS phường Bình Đức thâm nhập nắm tình hình công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024
hinh
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đức tổ chức Hội nghị đề cử vào Ủy viên Thường trực và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đức tổ chức Hội nghị đề cử vào Ủy viên Thường trực và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
hinh
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC (22/11/2023)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC (22/11/2023)
hinh
Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Quân Sự, Quốc Phòng Địa Phương Năm 2023
Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Quân Sự, Quốc Phòng Địa Phương Năm 2023

Tổ công nghệ số cộng đồng

Tiềm năng thế mạnh địa phương